איך להתגבר על שברון לב  

אמונה באלוהים

אמת מוחלטת - קיים דבר כזה?

06/09/2022

משל מפורסם מספר על קבוצה של עיוורים שנתקלים בפיל. אחד מוצא את הזנב ומגיע למסקנה שהוא מצא שוט. אחר תופס רגל ואומר שזה עץ. אחד נוסף מרגיש את הצד וחושב שזה קיר. העיוורים מתחילים להתווכח על מי צודק. לבסוף, מישהו שיכול לראות את הפיל מסביר להם שכל אחד מהם נגע/הבין רק חלק מהפיל, לכן הם היו צריכים לאגד את התובנה שלהם כדי לדעת מה הם באמת חווים.

סיפור זה מסופר לעתים קרובות כדי להמחיש את הרלטיביזם, או היחסיות, אשר טוענת כי אין אמת מוחלטת. על פי מערכת מחשבה זו, כל מה שמישהו מאמין שהוא נכון, נכון עבורו, אך לא במובן אובייקטיבי אמיתי שנכון לכולם. הרלטיביזם טוען כי הגברים בסיפור הזה צדקו ולא הייתה להם סיבה להתווכח. לאנשים רבים יש מוטיבציה להתכחש לאמת מוחלטת בשל חשיפתם לדתות, לתרבויות ולאידיאולוגיות שנראות שונות. אולי, אם האמת היא יחסית, כולנו יכולים להסכים שלא להסכים ולהמשיך בחיינו במקום לריב אחד עם השני. למען ההגינות, משל הפיל אכן מראה לנו שלעיתים קרובות האמת אכן מורכבת וכדאי להקשיב לתובנות של אחרים. עם זאת, כטיעון לרלטיביזם זה לא מניח את הדעת, מאחר ולצורך ההוכחה נדרש צופה אובייקטיבי, מישהו שלמעשה רואה את הפיל כולו. הסיפור עובד רק אם תתגלה במלואה האמת האובייקטיבית (במקרה זה, נוכחותו של הפיל).

עצם ההצהרה "אין אמת מוחלטת" היא הפרכה עצמית. הפילוסוף הבריטי רוג'ר סקרוטון סיכם היטב את הבעיה כשאמר: "סופר שאומר שאין אמיתות, או שכל האמת היא 'יחסית בלבד', מבקש ממך לא להאמין לו. אז אל תעשה זאת." במילים אחרות, ההצהרה היא בעצמה טענת אמת. יתר על כן, למרות שהדבר נראה פתוח לדעות חדשות ובלתי משוחד, זה למעשה מבטל את כל מי שמאמין בנכונות האובייקטיבית של עמדתו. הרצון לכבד אנשים ותרבויות המחזיקים בדעות מנוגדות הוא הסיבה העיקרית לכך שהרלטיביזם הפך לבולט כל כך. עם זאת, אם האמת המוחלטת נדחית, אין לנו מוטיבציה לאמץ השקפות מנוגדות ברצינות כי החיפוש אחר האמת הוא בסופו של דבר חסר תועלת.

בפועל, אנו מסתמכים על אמת מוחלטת מדי יום. הטכנולוגיה, שהיא מרכזית בחיים המודרניים, תלויה במשוואות מתמטיות ובעקרונות הפיזיקה הקלאסית. אם הצהרות כמו 2+2=4 ו"האצה שווה לשינוי המהירות חלקי הזמן שחלף" הן רק דעות, אז הטלפונים הסלולריים שלנו לא צריכים לעבוד ואנחנו בהחלט צריכים לפחד לטוס. השיטה המדעית עצמה מניחה מראש (לוקחת כמובן מאליו) את קיומה של האמת המוחלטת ואת יכולתנו, עם השכלה ומחקר מספיקים, לגלות אותה.

חקר ההיסטוריה מהווה גם חיפוש אחר האמת. מחקר היסטורי מניח (משער) שאנשים נוקטים פעולות אמיתיות בזמן שניתן לקבוע באמצעות ראיות. כאשר עובדות היסטוריות מסולפות או נדחות, יש לכך השלכות אמיתיות. למשל, הכחשת השואה מושרשת באנטישמיות ומטפחת אותה. ניתן להפריך את הכחשת השואה בקלות עם ראיות היסטוריות כגון עדויות של עדי ראייה ומסמכים ממשלתיים. עם זאת, אם ניתן לרלטיביזם להגיע למסקנה ההגיונית שלו, אז לא יהיה בסיס אובייקטיבי להפרכת השקר הזה. כפי שמזהיר ההיסטוריון הבריטי פליפה פרננדז-ארמסטו, "ללא ביטחון במושג האמת, המאזינים מנוטרלים מנשקם נגד שקרים".

לרלטיביזם יש גם השלכות על מוסר. שאלות אתיות רבות אכן קשות לניווט, אך חייבים להיות כמה עקרונות מוסריים מתמשכים ואובייקטיביים, כגון ערך חיי האדם, כדי להנחות אותנו ואת החברה. אף-על-פי-כן, על פי רלטיביזם עקבי, לא ניתן לגנות שום פעולה, אפילו לא פשע ברור כמו רצח בדם קר; כל אדם צריך לעשות מה שנראה נכון לו/לה. אין זה סביר שרלטיביזם החל על קבוצות חברה גדולות יותר יצלח או יניב תוצאות טובות יותר; אם כל חברה יכולה לקבוע מה נכון לחבריה, אז איבדנו כל יכולת לגנות את השואה, מאחר ורצח העם נתמך ובוצע על פי החוק הגרמני. לעומת זאת, האמת המוחלטת מאשרת שמעשים מסוימים שגויים מטבעם ויש להתנגד להם, ומספקת בסיס מוצק על פיו ניתן וצריך לקרוא תיגר על אי-צדק (משלי פרק ל“א פסוק 8).

חיפוש וידיעה של אמת רוחנית חיוניים לאופן שבו אנו חיים את חיינו, כשם שהידיעה על עובדות ביולוגיות חיונית כדי להיעשות רופא. מה שאנו מאמינים לגבי ׳אלוהים׳ ו׳נצח׳ הוא בעל השלכות מיידיות על האופן שבו אנו מתייחסים זה לזה, מה אנו מעריכים וכיצד אנו משקיעים את זמננו וכספנו, ולכן עלינו להיות מודאגים בשאלה אם אמונותינו הרוחניות נכונות או לא מבחינה אובייקטיבית.

סיפור הפיל שהזכרנו קודם לכן נפוץ במיוחד בקרב אנשים הטוענים כי כל המערכות הדתיות נכונות, ויש צורך ליישב אותן כדי לדעת באמת מה ומיהו אלוהים באמת. עם זאת, אמונות שונות לעתים קרובות סותרות זו את זו. למשל, יש הסבורים שאין אלוהים, יש כאלו הסוגדים לאל אחד, ויש כאלו הסוגדים למאות אלים. ישנן אמונות רוחניות נכונות, וישנן רבות אשר רוויות טעויות. התנ"ך מעלה טענות אמת, והשאלה היא – האם הן נכונות? באתר זה אנו בוחנים טענות אלה וכיצד הן משפיעות על חיינו. אנו מזמינים אתכם לגלות מה יש למקרא לומר ולשקול את אמיתותו.